top of page
Årsstatus

Kontrol af din sygdom sker ved en årsstatus

 

Har du en kronisk sygdom, der kræver fast medicin, vil vi gerne hjælpe dig med at passe så godt på dig selv som muligt. Herudover har vi jf. autorisationsloven lægelig pligt til at følge op på alle længerevarende medicinske behandlinger, vi udskriver til vores patienter. Løbende opfølgning er desuden nødvendig, dels for at sikre at medicinen har den forventede effekt, dels for at opspore evt. nytilkomne komplikationer til din sygdom, bivirkninger eller medicininteraktioner. Derfor tilbydes alle patienter, der får fast medicin for kronisk sygdom, minimum én gang årligt en såkaldt "årsstatus". 

Formålet med en årsstatus

 • At give råd og vejledning omkring din livsstil i relation til din sygdom.

 • At besvare spørgsmål du måtte have omkring din sygdom.

 • At sikre, at medicinen tages korrekt og, at du kan tåle medicinen.

 • At afklare evt. bivirkninger, du har ved medicinen.

 • At vurdere evt. nytilkomne komplikationer til din sygdom, oftest vha. blodprøver.

 • At justere/ændre i din medicin, hvis nødvendigt.

 • At vurdere dit behov for yderligere hjælp og støtte, fx via kommunens tilbud.

 • At sørge for, at du har medicin (recepter) frem til næste kontrol.

Derudover vil der oftest skulle laves nogle undersøgelser som led i kontrollen af din sygdom, fx blodprøver, hjertekardiogram, urinundersøgelse, lungefunktionsundersøgelse o. lign. Det afhænger helt af, hvilken sygdom, din årsstatus drejer sig om samt, hvilken medicin du får.

En årsstatus er todelt

Din årsstatus hos os er to-delt: dvs. den foregår på to forskellige dage, oftest med 1-2 ugers mellemrum.

 • Dag 1: Konsultation, hvor der foretages de undersøgelser og målinger, vi skal bruge til at vurdere sin sygdomsstatus.  Der er afsat 10-15 minutter afhængig af din sygdom.

 • Dag 2: Konsultation med din læge eller sygeplejerske. Her gennemgås prøveresultaterne i sammenhæng med din sygdom. Vi spørger til medicinen, bivirkninger m.v. og justerer medicinen, hvis nødvendigt. Har du lavet hjemmeblodtryksmålinger vurderes de også her. Vi vurderer, om der skal laves yderligere kontrol eller opfølgning og vi sørger for, at du får medicin (recepter) til næste kontrol, typisk for ét år af gangen. Der er afsat 15 minutter.

 

Praktiske forhold omkring din årsstatus

 • Vi "indkalder" dig ikke til din årsstatus - du skal selv bestille tid - telefonisk eller online

 • En god huskeregel: Årsstatus laves altid i din fødselsdagsmåned - så er det nemt at huske.

 • Du skal bestille 2 tider: én til prøvetagning og derefter én opfølgningstid 1-2 uger efter (af hensyn til prøvesvar)

 • Der er ikke tid til at drøfte andre helbredsproblemer til en årsstatus - her skal du bestille en særskilt tid.

Årsstatus er nødvendigt for, at vi kan udskrive medicin til dig

Når vi udskriver medicin, har vi et ordinationsansvar, hvor vi har pligt til at følge op på behandlingen. Derfor kan vi heller ikke udskrive medicin til dig, hvis du ikke kommer til kontrol i lægehuset, når der er behov for det. Det er den medicinudskrivende læge, der afgør, hvornår der er behov for kontrol af behandlingen.

Hvis du finder kontrollerne for belastende for din hverdag, så tal med os, så vi kan finde en løsning og hjælpe dig bedst muligt.

bottom of page