top of page
Konsultationstyper

Vi har forskellige typer af konsultationer

 

Almindelige konsultationer

Længerevarende problemstillinger løses ved almindelige konsultationer, hvor vi afsætter 10-12 minutter.

Konsultationer i lægehuset foregår efter aftale alle hverdage kl. 8-15, fraset onsdage, hvor vi holder aftenkonsultation til kl. 18.

Aftenkonsultationer er populære og forbeholdt patienter, som har vanskeligt ved at komme i dagtiden.

Akutte konsultationer

Hver dag har vi afsat tid til akutte problemstillinger, dvs. akut opstået sygdom. Her løses ikke længerevarende problemstillinger ved konsultationer, der lige så godt kan planlægges i forvejen. Ved de akutte konsultationer vurderer vi kun den akutte problemstilling og konsultationen vil være kort, typisk ca. 5-6 minutter.

Du skal ringe til os om morgenen, helst før kl. 9, hvis du mener, du har behov for lægelig vurdering samme dag.

Private konsultationer

Har du problemstillinger, der kræver lægelig vurdering, hvor sygesikringen ikke dækker, skal du bestille tid til en privatkonsultation. Oftest vil det være attester/lægeerklæringer, specielle vaccinationer eller kørekort, der udarbejdes ved disse konsultationer og disse er ikke omfattet af den almindelige sygesikring. Der vil derfor altid være en afregning for konsultationen, men hvem, der betaler, afhænger af opgavens art.

Du skal altid kontakte klinikken telefonisk ved disse konsultationer, da det kræver meget varierende tidsafsættelse.

E-mail konsultationer

E-mail kan anvendes til korte, ukomplicerede problemstillinger, som ikke kræver lægelig vurdering ved fremmøde. Det kan fx være et simpelt prøvesvar, der ikke kræver yderligere forklaring eller enkle spørgsmål. Vurderer vi, at dit problem ikke er egnet til e-mail konsultation og kræver fremmøde, vil vi skrive det til dig. Vi tilstræber at besvare e-mail konsultationer inden for 5 hverdage.

Vi lukker ned for email-konsultationer i ferie og weekender.

Ved akutte problemstillinger skal du altid ringe til os!

Videokonsultationer

Praktisk foregår konsultationen efter aftale via appen "Min læge", som kan hentes ned til din smartphone eller tablet. De hidtidige erfaringer med konsultationsformen har dog afsløret, at ikke alle emner er egnede til denne form, og vi vil derfor bede dig om, at du ringe til os, så vi kan vurdere om videokonsultation er relevant i forhold til din problemstilling.

Telefonkonsultationer

Hvis du ikke bruger e-mail eller hvis emnet ikke kan afvente lægelig stillingtagen, kan du ringe til lægehuset.

Vores sekretær besvarer dagligt telefonen fra kl. 8-11.

Sygebesøg

Behov for sygebesøg er en lægefaglig vurdering og skal derfor aftales med lægen via sekretæren. Sygebesøg forekommer udelukkende i tilfælde, hvor patienten på ingen tænkelig måde er i stand til selv at komme op til lægehuset. Manglende kørelejlighed udløser ikke hjemmebesøg. I tilfælde, hvor hjemmebesøg vurderes nødvendigt, gør vi naturligvis, hvad vi kan for hurtigst muligt at afse tid til formålet.

Hvis du mener, du har behov for sygebesøg, skal du ringe om morgenen mellem 8-9, så vi har mulighed for at planlægge derefter.

bottom of page