top of page
Tolkebehov og tolkegebyr

Behov for tolk? Ring altid!

 

Har du eller dine pårørende behov for tolk ved en konsultation, skal I altid ringe til lægehuset og bestille en tid, så vores sekretær kan bestille tolk til konsultationen.

 

Tolkegebyr

Borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Det er regionerne, der opkræver gebyret.

Det vil sige, at der kommer en regning fra Region Hovedstaden efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Undtagelser fra gebyret

Visse patienter vil være undtaget fra gebyret, selvom de har haft bopæl i Danmark i mere end tre år.

Det drejer sig om følgende:

 

  • patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.

  • børn (0-17 årige), der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.

  • forældre der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

  • personer fra Det Tyske Mindretal i Danmark, der har behov for tolkebistand i forhold til det tyske sprog.

  • tolkning på Grønlandsk og Færøsk.

I ganske få tilfælde kan den praktiserende læge udarbejde en særlig lægeerklæring om undtagelse fra tolkegebyr.

Det er fra regionerne, som betaler honoraret for denne lægeerklæring og patienten skal dermed ikke betale honoraret selv. 

Patienter, der har spørgsmål til tolkegebyret, kan kontakte Patientvejlederen i Region Hovedstaden.

bottom of page