top of page
Priser på private ydelser pr. 1. januar 2024

Der findes mange typer af private ydelser, herunder attestudfærdigelse, vaccinationer og lægehjælp for turister.

Fælles for dem alle er, at ydelserne gives ved private konsultationer, som ikke dækkes af den offentlige sygesikring. Du skal derfor selv betale for ydelsen.

Vær opmærksom på, at vi opkræver et udeblivelsesgebyr på 300 kr, hvis du udebliver for en privatkonsultation uden rettidigt afbud.

 

Nedenfor i oversigten er vist nogle af de attester, vi laver mest. 

Øvrige priser er afhængig af tidsforbrug. Spørg i lægehuset, hvis du er i tvivl om prisen.

Betalingsmetoder:

Du kan betale kontant eller med mobilepay i lægehuset.

 • AES005 - oplysninger under 5 år                                                                                            2000 kr

 • AES005 - oplysninger over 5 år                                                                                               2500 kr

 • FP 220                                                                                                                                        2000 kr

 • FP 230 og 300                                                                                                                            1250 kr

 • FP 350 og FP 360                                                                                                                      1500 kr

 • FP 401 og 410                                                                                                                            1500 kr

 • FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480 og FP 490                                   3500 kr

 • FP 500 og 510                                                                                                                            2250 kr

 • Helbredsattest for jernbanepersonale+natarbejde                                                               2250 kr

 • Highschool attest                                                                                                                       1800 kr

 • Kørekortattest                                                                                                                              750 kr

 • Lægeattest til brug ved handicapkort                                                                                       750 kr

 • Lægeerklæring (ved sygdom)                                                                                                  1000 kr

 • Lægeerklæring til studium (ved sygdom)                                                                                 500 kr

 • Medicinattest (ved fx udenlandsrejse)                                                                                      750 kr

 • Mulighedserklæring                                                                                                                  1000 kr

 • Tolkefritagelsesattest                                                                                                               1000 kr

 • Værgemålsattest                                                                                                                       2000 kr

 • Attest til aktivering af fremtidsfuldmagt                                                                                2000 kr

Særlige gebyrer

 • Udeblivelse for private konsultationer                                                                                     300 kr

 • Ansøgning om enkelttilskud på  præparat - på lægefaglig indikation.                                 500 kr

 • Gebyr ved attestbetaling via EAN-fakturering ved private attester                                      500 kr

 • Rykkergebyr for ubetalte regninger, pr. rykker                                                                       100 kr

 • Kompensationsgebyr ved rykkerudstedelse (EU-bestemt takst)                                          310 kr

 • 1. kopi af din journal tilsendt elektronisk pr. mail til dig i PDF-format                                     0 kr

 • 2. kopi og efterfølgende kopier af din journal (også til anden part, fx advokat)                   300 kr

bottom of page