top of page
Når du er ny patient i Bagsværd Lægehus

Velkommen i Bagsværd Lægehus

Vi er naturligvis glade for, at du har valgt eller overvejer at vælge vores lægehus som din indgang til sundhedsvæsenet.

Vi bestræber os på at yde en høj sundhedsfaglig standard og en god patientservice. Vi er lægefagligt opdaterede og indgår kontinuerligt i kvalitetssikring og -vurdering efter myndighedernes og de faglige selskabers retningslinjer.

Du har én fast læge i lægehuset

Bagsværd Lægehus drives af to selvstændigt praktiserende læger, Stella Kærgaard og Kim Bartholdy, i et tæt samarbejde med fælles værdisæt, fælles retningslinjer og fælles personale. Vær dog opmærksom på, at du som patient kun er tilknyttet én af lægerne i lægehuset - nemlig den læge, som fremgår af sundhedskortet. Du kan derfor ikke vælge hvilken læge, du vil ind til - du går fast hos en læge, som med tiden lærer dig at kende.

Vi synes, det er vigtigt, at du møder en fagperson, der kender til dig og din sygehistorie, specielt hvis det gælder en kronisk sygdom eller anden længerevarende problemstilling - derfor har vi valgt ovenstående konstellation.

Fælles samarbejde giver fordele

Da lægehuset drives som et tæt samarbejde, har man mulighed for som patient at blive vurderet i samme lægehus ved akutte problemstillinger, hvis ens faste læge er fraværende, fx grundet ferie, sygdom eller kursus. Rent praktisk betyder det, at selvom din læge er fraværende, har klinikken fortsat åbent, så vi kan hjælpe dig med akutte problemstillinger.

- Akutte problemstillinger kan fx være akut opstået sygdom (fx ved feber, åndenød, smerter), forværring af kendt kronisk sygdom og akutte skader.

- Ikke-akutte problemstillinger såsom henvisninger, celleprøver, årsstatus, børneundersøgelser- og vaccinationer, udfærdigelse af lægeerklæringer- og attester samt udskrivning af vanedannede medicin kan kun varetages af din faste læge i lægehuset, hvorfor sådanne problemstillinger skal afvente til din faste læge er retur i lægehuset - også selvom det giver længere ventetid.

Hvis begge læger er fraværende

Vi indgår i et fælles vagtsamarbejde med andre læger lokalt i Bagsværd, når der er behov, således at vi - ved begge lægers fravær - kan henvise til anden navngiven læge tæt på lægehuset. Vi henviser altid tydeligt til den læge, der vikarierer for os, over telefonen.

Inden vi mødes første gang

Vi vil bede dig tage kontakt til din gamle læge og bede dem sende din journal elektronisk til os.

  • Oplys navnet på den læge, du har valgt.

  • Alternativt, så oplys ydernummeret, på den læge, du har valgt:

    • Ydernummer 8869, hvis du har valgt Stella Kærgaard.

    • Ydernummer 9008, hvis du har valgt Kim Bartholdy.

Herved modtager vi automatisk din journal, medicinoplysninger, allergier, kroniske sygdomme, vaccinationsstatus m.v., som indlæses elektronisk i vores system, når du bestiller en tid hos os.

Når du skal bruge os første gang

Når du får behov for vores hjælp, så ring til os, så vores sekretær kan booke tid til dig og evt. informere om nogle praktiske forhold, du skal vide på forhånd.

På vegne af både læger og klinikpersonale ønskes du endnu engang velkommen i Bagsværd Lægehus.

bottom of page