top of page
Nyttige links til information og hjælp

På denne side finder du nyttige links vedr. forskellige sygdomme/tilstande

Emne                                                                                          Beskrivelse/link  

Adresser på behandlere og laboratorier

Bestil tid til blodprøver/ekg på laboratorium                                            Blodprøve og ekg

Speciallæger, fysioterapeuter, apoteker mv.                                              Find behandler

Quicklinks til indberetning/booking

Indsend hjemmemålinger til lægen elektronisk                                       Web-Patient

Meld en utilsigtet hændelse (UTH)                                                             Meld en UTH

Meld en bivirkning                                                                                        Meld en bivirkning

Meld dig som bloddonor                                                                              Bliv bloddonor

Meld dig som organdonor                                                                           Bliv organdonor

Patientforeninger

Astma- og allergiske sygdomme                                                               Astma-allergi Danmark

Lungesygdomme                                                                                         Lungeforeningen

Diabetes (sukkersyge)                                                                                 Diabetesforeningen

Hjertekar-sygdomme.                                                                                 Hjerteforeningen

Gigtsygdomme                                                                                             Gigtforeningen

Kræftsygdomme                                                                                          Kræftens Bekæmpelse

Nyresygdomme                                                                                            Nyreforeningen

Hovedpine- og migræne                                                                              Migræne- og Hovedpineforeningen

Psykisk sygdom                                                                                            Landsforeningen SIND

Seksuelle overgreb - senfølger                                                                   Landsforeningen SPOR

Spiseforstyrrelser                                                                                        Landsforeningen mod spiseforstyrrelser

Hjælpelinjer

Livslinjen (selvmordstanker)                                                                       Livslinjen

Stoplinjen (rygestop)                                                                                    Stoplinien

Sexlinjen (for unge)                                                                                      Sexlinjen

Alkolinjen (alkoholmisbrug)                                                                        Alkolinjen

Livskriser                                                                                                       Startlinjen

Giftlinjen                                                                                                        Giftlinjen

Offerlinjen                                                                                                     Offerrådgivningen

Depressionslinjen                                                                                         Depressionslinjen

Børnetelefonen                                                                                             Børnetelefonen

Sorgramte                                                                                                     Det nationale sorgcenter

Kærestesorger/rådgivning                                                                          Det kriminalpræventive råd

Ventilen (ensomme unge 15-30 år)                                                            Ventilen

Misbrugsportalen (misbrugere alder over 18 år)                                     Misbrugsportalen

Voldsramte                                                                                                    Dialog mod Vold

Voldtægtsramte (også akut hjælp)                                                             Center for Voldtægtsofre

Psykisk sygdom                                                                                            Psykiatrifonden

Sundhedsoplysning

Sundhed.dk                                                                                                   Sundhed.dk

Sundhedstilbud for borgere i Gladsaxe Kommune                                  Sundhedstilbud Gladsaxe Kommune

Patientguiden - Region Hovedstaden                                                         Patientguiden

Patienthåndbogen - opslagsværk                                                              Patienthåndbogen

Medicinhåndbogen - opslagsværk for din medicin                                  Medicinhåndbogen

Sundhedsdata (ventetid, sygehusvalg).                                                     E-sundhed.dk

Antibiotika eller ej - vigtig viden om antibiotika                                        Antibiotikaellerej.dk

Allergileksikon                                                                                              Allergileksion Gentofte Hospital

Vaccinationsrådgivning

Danske Lægers vaccinations Service                                                        Sikker rejse

Udlandsvaccinationen                                                                                  Vaccination.dk

Øvelser, træning og instruktion

Øvelser til bevægeapparatet for børn og voksne                                     Sportnetdoc

Vandladningsgener.                                                                                     Bækkenbundstræning

Inhalationsteknik ved medicin                                                                    Inhalationsteknik

Sundhedsmyndigheder

Sundhedsstyrelsens hovedside (SST)                                                       Sundhedsstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen (LS)                                                                          Lægemiddelstyrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)                                                      Styrelsen for Patientsikkerhed 

Sundhedsdatastyrelsen (SDS)                                                                    Sundhedsdatastyrelsen

Statens Serum Institut (SSI)                                                                       Statens Serum Institut (SSI)

Udenrigsministeriets rejsevejledninger                                                    Udenrigsministeriets rejsevejledninger

bottom of page