top of page
Handicapforhold

Højhuset som vores lokaler ligger i har desværre nogle begrænsninger i forhold til at skabe de bedst tilgængelige forhold, hvis du bruger kørestol eller andre hjælpemidler.

Fra gadeniveau til lægehusets reception

 

  • Fra gadeniveau til klinikkens hoveddør er der ingen niveauforskel.

  • Der er elevator fra stuen til 1. sal til sundhedsgangen, hvor lægehuset ligger - men du skal igennem en dør, der skal åbnes med håndkraft og du skal trykke på dørtelefonknappen mærket "LÆGEHUS".

  • Elevatoren skal åbnes manuelt med hånden - både ved ind og udstigning.

  • Du kan med fordel sende den lille elevator op til 14. sal, hvorefter du kan kalde på den større elevator.

  • På 1. sal er det niveaufrit på gangen fra elevatoren frem til lægehusets hoveddør.

  • Døren til lægehuset er bred og er passabel for kørestole og rollatorer - døren står åbent i lægehusets åbningstid.

  • Enkelte døråbninger i lægehuset er kun 90 cm brede og således ikke passable for brede kørestole.

  • Toilettet i lægehuset har en smal dør og er ikke egnet til kørestolsbrug - du kan i stedet bruge tandlægerne toilet, der ligger lige overfor og som har god plads til kørestole.

Hvis du har særlige forhold, der skal tilgodeses, så kontakt os telefonisk, så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

bottom of page