top of page

Bagsværd Lægehus

Bagsværd Lægehus et et lægehus med to selvstændigt praktiserende læger: Stella Kærgaard og Kim Bartholdy. Vi holder til i lokaler på 1. sal midt i Bagsværd i højhuset lige ved Coop365/over Matas. Lægehuset drives til dagligt i et tæt samarbejde med fælles værdisæt, fælles retningslinjer og fælles personale, men du er som patient kun tilknyttet én af lægerne i lægehuset - nemlig den læge, som fremgår af sundhedskortet. Du har således din egen, faste læge, som har det lægefaglige ansvar for din behandling - og du kan derfor ikke selv vælge, hvilken læge, du ønsker at komme ind til.

Vi prioriterer kontinuitet

Vi synes, det er vigtigt, at du møder en fagperson, der kender til dig og din sygehistorie, specielt hvis det gælder en kronisk sygdom eller anden længerevarende problemstilling. Derfor vil vi også bestræbe os på, at du følges hos vores faste sygeplejerske, hvis du har en sygdom, der kræver flere kontroller, fx diabetes.

Fælles samarbejde

Da lægehuset drives som et tæt samarbejde mellem to læger, har man mulighed for som patient at blive vurderet i samme lægehus ved akutte problemstillinger, hvis ens faste læge er fraværende, fx grundet ferie, sygdom eller kursus.

- Akutte problemstillinger kan fx være akut opstået sygdom (fx ved feber, åndenød, smerter), forværring af kendt kronisk sygdom og akutte skader.

- Ikke-akutte problemstillinger såsom henvisninger, celleskrabprøver, årsstatus, børneundersøgelser- og vaccinationer, udfærdigelse af lægeerklæringer- og attester samt udskrivning af vanedannede medicin kan kun varetages af din faste læge i lægehuset, hvorfor sådanne problemstillinger skal afvente til din faste læge er retur i lægehuset.

Hvis din problemstilling kan vente, vil du derfor være nødt til at vente til din faste læge, kommer retur i lægehuset.

Hvis begge læger er fraværende

Vi indgår i et fælles vagtsamarbejde med andre læger lokalt i Bagsværd, når der er behov, således at vi - ved begge lægers fravær - kan henvise til anden navngiven læge tæt på lægehuset. Vi henviser altid tydeligt til den læge, der vikarierer for os, over telefonen.

Det gule sundhedskort bedes medbragt og scannet ved ankomstskærmen i venteværelset ved alle henvendelser.

Venlig hilsen Bagsværd Lægehus.

bottom of page