top of page
Medicintilskud

Der er tilskud til meget af den medicin, der bliver udskrevet på recept i Danmark.

Tilskuddet bliver automatisk trukket fra prisen, når du køber din medicin på apoteket, og jo mere medicin, du køber, jo mere får du i tilskud. Det er størrelsen på din CTR-saldo, der regulerer, hvor meget du får i tilskud. CTR-saldoen er din saldo i det centrale tilskudsregister.

Hvor meget får jeg i tilskud?

Hvor meget du får i tilskud ved det enkelte medicinkøb, fremgår af din kvittering fra apoteket. Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud inden for en periode på ét år (tilskudsperioden).

Derudover afhænger tilskuddets størrelse også af, om du er under eller over 18 år ved starten af din tilskudsperiode.

Tilskudssatser

Kan ses på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Sociale tilskud

Hos socialforvaltningen i din kommune kan du spørge om muligheden for at få tilskud til lægemidler på andre måder end fra regionen.

Tilskud fra kommunen kaldes sociale tilskud og bevilges i henhold til pensionsloven, lov om aktiv socialpolitik eller lov om social service. Der er forskellige betingelser, som skal opfyldes, for at man kan få sociale tilskud. Spørg på socialforvaltningen i din kommune. Du kan finde mere information på www.borger.dk.

bottom of page