top of page
Børneundersøgelser og børnevaccinationer

Alle danske børn i alderen 0 til 5 år tilbydes syv forebyggende helbredsundersøgelser hos deres praktiserende læge. Parallelt hermed bliver barnet også tilbudt at deltage i det danske børnevaccinationsprogram (DBV). Undersøgelserne og vaccinationerne er med til at give dit barn de bedst mulige betingelser for en sund udvikling.

Vi oplever, at langt de fleste forældre oplever undersøgelserne som en god lejlighed til at drøfte nogle problemstillinger, man af og til gør sig omkring sit barn, men som man ikke altid får nævnt, når man er i klinikken med sin barn i anden anledning, fx akut sygdom. Vi vil derfor opfordre jer som forældre til at gøre brug af dette tilbud. Både undersøgelser og vaccinationer er gratis.

Det danske børnevaccinationsprogram (DBV)

Vaccinationsprogrammet løber parallelt med de forebyggende børneundersøgelser. Alle vaccinationer føres ind i det det danske vaccinationsregister, der kan ses på sundhed.dk Herved kan man til at gå ind og se, hvilke vaccinationer, ens barn har fået.

Følger dit barn det danske vaccinationsprogram, er barnet godt beskyttet mod nedenstående 10 alvorlige sygdomme:

 • Difteri, der bl.a. kan give alvorlig og livstruende halsbetændelse.

 • Stivkrampe (tetanus), der kan fås efter sårinfektion og 

        resultere i en livstruende krampetilstand.

 • Kighoste (pertussis), der kan være en alvorlig luftvejsinfektion.

 • Børnelammelse (polio), der kan medføre blivende

        muskelsvækkelse og lammelser.

 • Hib-infektion (Hæmophilus influenzae type b), der kan medføre

        meningitis (hjernehindebetændelse) eller strubelågsbetændelse.

 • Pneumokoksygdom (forårsaget af visse pneumokoktyper),

        der kan medføre blodforgiftning og meningitis.

 • Mæslinger (morbilli), der giver høj feber, hoste, forkølelse,

       og udslæt samt risiko for alvorlige komplikationer, fx lunge-

       eller hjernebetændelse.

 • Fåresyge (parotitis epidemica), der giver hævede spytkirtler og let

        feber og kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller

        testikelbetændelse samt varige mén.

 • Røde hunde (rubella), der giver let feber, hævede kirtler og udslæt.

        Smitte af gravide inden for de første tre måneder af graviditeten

       kan medføre abort eller fosterskader.

 • Livmoderhalskræft (Human papillomavirus-infektion, HPV).

       HPV-infektioner forekommer i over 100 forskellige undertyper.

       Nogle af disse typer forårsager vorter, andre typer forårsager

       kønsvorter (kondylomer), og visse kræftfremkaldende typer

       er årsag til livmoderhalskræft.

De forebyggende børneundersøgelser

 

Ved hver børneundersøgelse vurderer vi, om dit barn er i trivsel, dvs. om det udvikler sig som forventet i forhold til sin alder og om det har tegn til uerkendt sygdom. Derudover rådgiver vi om eventuelle kendte sygdomme hos barnet og/eller problemstillinger og bekymringer, I kan have som forældre. Ved hver undersøgelse måler og vejer vi barnet, hvorefter målingerne sammenholdes med nogle bestemte kurver afhængig af fødselsvægten. Vi bruger ofte udtrykket, at ”barnet følger sin kurve” som et udtryk for, at barnet er i god trivsel.

Barnets udvikling vurderer vi ved ”milepæle”, der skal være nået ved helbredsundersøgelserne. Milepælene omfatter både sproglig-, kognitiv-, fin- samt grovmotorisk udvikling og varierer alt efter barnets alder.

Alle børneundersøgelser indeholder en fokuseret fysisk undersøgelse af barnet for at identificere evt. uerkendt sygdom, fx hjerte- og lungesygdomme, hudsygdomme eller synsnedsættelse. Hvad vi specifikt undersøger for, afhænger både af barnets alder og køn.

 

Hvad taler vi om til undersøgelserne?

Det er forskelligt, hvad man som forælder har behov for at drøfte, men nedenfor er nævnt nogle emner, vi ofte taler om.

 • 5 ugers undersøgelsen: Fødslen, barnets søvn, ernæring, omvæltning af dagligdagen.

 • 5 måneder: Ernæring, tandfrembrud, ulykkesforebyggelse, håndtering af feber og kontakt til lægevagten/akuttelefonen 1813.

 • 1 år: Ernæring, hyppige infektionssygdomme, tandpleje, forløb af institutionsstart.

 • 2 år: Selvstændighedsudvikling og opdragelse, leg og stimulation og håndtering de hyppigste infektionssygdomme.

 • 3 år: Ernæring, overvægt, samspillet med forældre og andre, sproglig udvikling.

 • 4 år: Mad og spisevaner, overvægt, samspil med andre børn og sociale kompetencer.

 • 5 år: Skolestart, mad og spisevaner og barnets sociale kompetencer.

Alle undersøgelser foregår hos lægen, mens alle vaccinationer foregår hos vores klinikpersonale.

Brnevaccinationsprogrammet-august-2019.p
bottom of page