top of page
Kørekortattest

Der er ikke længere et særskilt krav om fornyelse af kørekort i gruppe 1 (personbil, motorcykel, stor knallert, personbil med påhæng, traktor) ved det fyldte 75. år eller efterfølgende. Alle kørekort har en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet er begrænset som følge af helbredsmæssige forhold.

Du skal henvende dig i kommunens Borgerservice, hvis du ønsker kørekortet fornyet, medbringende dit gamle kørekort og et pasfoto.

 

Der kræves fortsat lægeattest ved:

 

  • Første kørekort

  • Fornyelse af kørekort i gruppe 2 (lastbil, bus, stort påhængskøretøj), hvis der er tale om erhvervskørekort

  • Tidsbegrænsning på kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold.

Praktisk omkring kørekort

Fornyelse af kørekort sker ved bestilling af en privat konsultation. Der kan være ventetid, så bestil tiden i god tid.

Når du har bestilt tiden, så husk nedenstående:

  1. Briller, hvis sådanne anvendes ved bilkørsel.

  2. Bruger du kontaktlinser, så husk, at synsprøven skal udføres både med og uden linser.

  3. Husk kontanter. Se aktuelle priser her.

Særlige forhold for diabetikere

Har du diabetes (sukkersyge) skal der i visse tilfælde ydermere udfyldes en diabetesattest. Det afhænger af om dit kørekort er til privat eller erhvervsmæssig brug.

  • Gruppe 1: For ansøgere, som behandles med medicin, der kan medføre hypoglykæmi (for lavt blodsukker), og diabetessygdommen er ustabil eller har medført komplikationer, bør der foreligge en udtalelse fra den behandlingsansvarlige læge, sædvanligvis i form af en udfyldt diabetesattest, eventuelt vedlagt supplerende oplysninger.

  • Gruppe 2: For ansøgere, som behandles med medicin, der kan medføre hypoglykæmi (for lavt blodsukker), skal der sammen med kørekortattesten altid sendes den særlige diabetesattest. Attesten skal være udfyldt af den behandlingsansvarlige læge/afdeling.

Kræves en lægeattest i forbindelse med udstedelse af dit kørekort, skal denne attest som udgangspunkt udstedes af den læge/afdeling, der følger dig for din sukkersyge. Hvis det er på hospitalet, skal du tale med dem. Er det i hos os i lægehuset, kan du bestille tid pr. telefon.

Når attesten er lavet

Når vi har udfyldt attesten lægges den i en lukket kuvert. Det er vigtigt, du ikke åbner kuverten, da attesten så er ugyldig. Attesten må højst være 6 mdr. gammel ved indlevering hos Borgerservice.

Er der af lægen påtegnet bemærkninger om din helbredstilstand, sender Borgerservice attesten videre til politiet, som i de fleste tilfælde udbeder sig en lægefaglig vurdering af om dine helbredsforhold lever op til bestemmelserne om (gen)udstedelse af kørekort.

Vurderingen foretages af læger hos Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) og indeholder en anbefaling til politiet, som herefter kan træffe afgørelse om at udstede eller forny kørekortet, eventuelt med relevante vilkår for kørselstilladelsen.

Politiet sender sædvanligvis sin afgørelse direkte til ansøgeren, og kommunen bliver underrettet herom.

Vær opmærksom på, at lægen i henhold til autorisationslovens §44 har pligt til at udstede lægeligt kørselsforbud hvis han/hun vurderer, at din helbredstilstand ud fra gældende bestemmelser udgør en fare for trafiksikkerheden.

bottom of page